PLGBC Green Building Summit to międzynarodowa konferencja zrównoważonego budownictwa w Polsce, podczas której dzielimy się najlepszymi praktykami i inspiracjami, uczymy się i doskonalimy. To najlepsze miejsce wymiany pomysłów, współpracy i partnerstwa.

building
(r)evolution

05-06.10.2023

Hotel Sound Garden w kompleksie Business Garden, Warszawa

live event | virtual event | community

1

Climate Change Resilience. (R)ewolucja ku neutralności klimatycznej

Krytyczna rola transformacji budownictwa w kierunku integracyjnych, odpornych i przygotowanych na zmienną przyszłość przestrzeni, tworzących zrównoważone miejsca pracy, a także zdrowe, zielone miasta i społeczności.

Jakich zdecydowanych kroków potrzebujemy w kierunku radykalnej transformacji budownictwa ku neutralności klimatycznej? Jak mądrze zmniejszać wpływ budynków na klimat?
Zmiana w oparciu o zrównoważony rozwój, reorganizacja kultur firm, dbanie o środowisko.

Brainstorm: Dlaczego budynki są na pierwszej linii walki z kryzysem klimatycznym?
Budynki tworzą możliwości. Zwalczanie kryzysu klimatycznego za pomocą innowacyjnych technologii ekologicznych.
Mamy coraz lepsze pojęcie o śladzie węglowym. Jednym z największych wyzwań w projektowaniu cyklu życia budynku niskoemisyjnego są techniczne różnice między budynkami.
Niektóre z wymagań i obowiązków, które spowalniają wysiłki na rzecz dekarbonizacji, mogą stać się katalizatorami zmian.

BIG PICTURE: Przyspieszenie transformacji.
Adaptacja do zmiany klimatu. Budynki dla nieprzewidywalnej przyszłości.
Przyszłość napisana na nowo.
Edukacja klimatyczna.
Inwestycje, presja, ambitne cele.
Co jeszcze można zrobić, aby wdrożyć zrównoważone myślenie i umiejętności w firmach i organizacjach?
2

Biophilic buildings. Bioróżnorodność w centrum uwagi

Rozwiązania projektowe oparte na naturze mogą stać się podstawą w przekształcaniu naszych miast, budynków i przestrzeni. Funkcjonalna i rekreacyjna wartość przyrody oraz bioróżnorodności może stać się katalizatorem zmian w sektorze budownictwa i nieruchomości.

Rozwiązania wdrożone w budynkach i przestrzeniach miejskich, pomagające osiągnąć istotne cele klimatyczne, przy zachowaniu, a wręcz wzmacnianiu bioróżnorodności. Tworzenie warunków dla rozwoju odpornych miejsc/przestrzeni i społeczności.

Biophilic buildings: Jak natura może poprawić projektowanie. Procesy i pomysły projektowe inspirowane światem przyrody.

Build biodiversity. W awangardzie działań na rzecz klimatu. Dążąc do zrównoważonej transformacji.

Poprawa warunków życia, inkluzywności i dostępności w miastach przyszłości poprzez tworzenie przestrzeni odpornych na zmianę klimatu.

Przestrzenie dbające o klimat mogą dać każdemu, wszędzie, szansę nie tylko na życie, ale i na rozwój.

Skalowanie najlepszych praktyk w systemie projektowania/planowania dla odpornych społeczności.

W jaki sposób liderzy biznesu i decydenci polityczni mogą zbudować zdrowy ekosystem, który zapewni korzyści społeczne i ekonomiczne społeczeństwu i firmom, jednocześnie przeciwdziałając utracie bioróżnorodności i zmianie klimatu.

Wyjście z betonozy. Projektowanie biofilijne: równowaga między technologią a naturą.

3

Enter the future. Resources & Circularity

Droga do lepszej przyszłości jest jasna – gospodarka o obiegu zamkniętym jest nieodzowną częścią zrównoważonego rozwoju. Co musi się zmienić, byśmy mogli projektować cyrkularne budynki?

Sposoby na ponowne wykorzystanie materiałów i zmniejszenie ilości odpadów, by budować w sposób zrównoważony.

Strategie rethinking resources w architekturze.

Zobacz, na czym się skupić. Making circular future/space.
Innowacje, finanse i polityka dźwignią dla przesunięcia zmian w kierunku #circulareconomy.
Od ambicji do działania: strategia cyrkularnego projektowania.
Jak odpady mogą przejść w cykl cyrkularności?

Budynki jako laboratoria zrównoważonych i cyrkularnych rozwiązań. Banki materiałów.

Join the future. Odpowiednie planowanie przestrzenne, modernizacje budynków, mogą przyciągać więcej ludzi bliżej miejsc pracy, poprawić warunki życia, skrócić czas dojazdu/podróży.

Fala renowacji i modernizacja jako driver rynkowy.

Czy cyrkularne planowanie pomoże mieszkańcom miast lepiej znosić skutki zmiany klimatu?

Jak rozwiązania gospodarki cyrkularnej, które są regeneracyjne z założenia, rozwiązują niektóre z największych globalnych wyzwań, przed którymi dziś stoimy?

Nowe umiejętności dla szerszego spojrzenia. Jak możemy promować współpracę branżową, aby rozwijać budownictwo cyrkularne w Polsce?

Call to action. Zrozumieć GOZ. Umiejętności, kompetencje i zmiana kultury organizacyjnej firm.

4

Budynki skupiają się na ludziach. Perspektywa na przestrzeń. Health & Wellbeing

Budynki, które pozwalają ludziom funkcjonować na najlepszym poziomie. Maksymalizują komfort, produktywność, zapewniają dostęp do natury, wspierają odporność na zmieniający się klimat.

Projekty, aktywności i dobre praktyki dla kształtowania zrównoważonych, zdrowych i tętniących życiem miast/dzielnic/społeczności.

Zrównoważona przyszłość, ze społeczeństwem znającym zasady zrównoważonego rozwoju, staje się rzeczywistością, a nie tylko marzeniem.

Zdrowie i jakość życia jako ważny element ram zrównoważonego inwestowania, takich jak ESG.
Zrównoważony placemaking.
Regenerative leadership – wsparcie dla wspólnego wychodzenia z kryzysu.
Odmienności otwierają perspektywę projektowania. Neuroróżnorodni w biurze.

Partnerstwa na rzecz zmian. W jaki sposób współpraca międzysektorowa może przyczynić się do podejmowania wyzwań związanych z zaspokajaniem potrzeb rosnącej populacji miejskiej, w tym w zakresie mieszkalnictwa, transportu, systemów energetycznych i innej infrastruktury, a także zatrudnienia i podstawowych usług, takich jak edukacja i opieka zdrowotna.

dzień drugi (06.10.2023): talking circular

udział w tym dniu jest bezpłatny

wskaźniki cyrkularności
nowa rola architekta, inwestora i użytkownika
wyzwania w transformacji

ONZ szacuje, że liczba ludzi na świecie przekroczyła 8 miliardów – jest nas trzy razy więcej niż w latach 50. ubiegłego wieku, a według prognoz do 2060 r. będzie nas 10 mld. Zapewnienie odpowiednich warunków życia dla tak ogromnej populacji jest wyzwaniem. Budownictwo, jako największy spośród sektorów gospodarki konsument zasobów naturalnych, najbardziej negatywnie oddziałuje na środowisko. Odpowiedzią na to jest budownictwo cyrkularne. Gospodarka o obiegu zamkniętym w budownictwie oznacza maksymalne wykorzystanie użytych materiałów – od długofalowego planowania i projektowania z myślą o dłuższym czasie użytkowania i o możliwości łatwej zmiany funkcji budynku, przez naprawę i utrzymanie zasobów budowlanych, aż po ponowne wykorzystanie oraz recykling.

Konferencja 6.10.2023 odbywa się w ramach realizacji projektu CIRCON. Projekt CIRCON pt. „Gospodarka o obiegu zamkniętym w budownictwie: projektowanie budynków cyrkularnych” korzysta z dofinansowania o wartości 1 345 205,79 zł otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz dofinansowania w wysokości 237 389,26 zł z budżetu Państwa. Celem projektu jest wzmocnienie wdrażania gospodarki cyrkularnej w sektorze budowlanym.

poprzednie edycje PLGBC Summit w liczbach

PLGBC Green Building Summit to zrównoważone wydarzenie.

edycja 2022 – hybrydowa

edycja 2021 – hybrydowa