5 października: 10.00-17.00

9.15-10.00
rejestracja
10.00

Powitanie

ANNA WOJTKOWIAK Dziennikarka radiowa
DR INŻ. MARCIN GAWROŃSKI Prezydent, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC. Dyrektor Działu Budownictwa Ekologicznego, Sweco Polska

sesja 1

10.15-12.15

CLIMATE CHANGE RESILIENCE. (R)EWOLUCJA KU NEUTRALNOŚCI

KRYTYCZNA ROLA TRANSFORMACJI BUDOWNICTWA W KIERUNKU INTEGRACYJNYCH, ODPORNYCH I PRZYGOTOWANYCH NA ZMIENNĄ PRZYSZŁOŚĆ PRZESTRZENI, TWORZĄCYCH ZRÓWNOWAŻONE MIEJSCA PRACY, A TAKŻE ZDROWE, ZIELONE MIASTA I SPOŁECZNOŚCI.

JAKICH ZDECYDOWANYCH KROKÓW POTRZEBUJEMY W KIERUNKU RADYKALNEJ TRANSFORMACJI BUDOWNICTWA KU NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ? JAK MĄDRZE ZMNIEJSZAĆ WPŁYW BUDYNKÓW NA KLIMAT?

ZMIANA W OPARCIU O ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, REORGANIZACJA KULTUR FIRM, DBANIE O ŚRODOWISKO.

keynote speaker

Architektura (eko)logiczna - Czy można w sposób logiczny wytłumaczyć sceptycyzm ekologiczny Polaków

DR INŻ. ARCH. BARTOSZ DENDURA Architekt, Studio4SPACE. Adiunkt i pracownik naukowy, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. Laureat Europe 40 Under 40 Award 2023 oraz European Property Awards 2023

Według badań ponad 70% Polaków dostrzega zmiany klimatyczne, a duża część naszego społeczeństwa deklaruje gotowość poniesienia większych wydatków na rozwiązania ekologiczne w swoich domach. Jednocześnie liczba oddawanych budynków, które można zaliczyć do nurtu architektury zrównoważonej, to wciąż margines wszystkich inwestycji mieszkaniowych w Polsce. Badania pokazują także, że dla wielu konsumentów produkty naturalne i pochodzące z recyklingu to synonim słabej jakości i „obciachu”. Zatem z czego wynika taki dysonans i co możemy zrobić, żeby te zupełnie rozbieżne opinie (tak, widzę że klimat się zmienia) przenieść także na architekturę i budownictwo (dom jednak chciałabym/chciałbym ceglany, na żelbecie, kryty papą)?

plgbc talks

Rola i siła współpracy dla Building (R)evolution

Brainstorm: Co jeszcze można zrobić, aby wdrożyć zrównoważone myślenie i umiejętności w firmach i organizacjach? Jak myśleć o współpracy i partnerstwie.
Partnerstwa na rzecz zmian. W jaki sposób współpraca międzysektorowa może przyczynić się do podejmowania wyzwań związanych z zaspokajaniem potrzeb rosnącej populacji miejskiej.

MARIA ANDRZEJEWSKA Dyrektorka, Unep/GRID – Warszawa
DR INŻ. MARCIN GAWROŃSKI Prezydent, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, Dyrektor Działu Budownictwa Ekologicznego, Sweco Polska

panel dyskusyjny

Przyszłość napisana na nowo

Najbardziej wpływowi liderzy biznesu z pomysłami, które pomogą kształtować i realizować strategię zrównoważonego rozwoju. W jaki sposób skupili się na perspektywie długoterminowej i ustalili priorytety przyszłych decyzji strategicznych, aby osiągnąć swoje nadrzędne cele klimatyczne?
Edukacja klimatyczna. Miasta i społeczności, które podejmują innowacyjne i integracyjne działania na rzecz klimatu.
BIG PICTURE: Przyspieszenie transformacji. Zeroemisyjne budynki to największa szansa środowiskowa, społeczna i gospodarcza naszych czasów. Począwszy od wyznaczenia śmiałych celów, poprzez zaangażowanie, aż po wdrożenie technologii na miejscu i zebranie istotnych danych.

MAŁGORZATA EULL Dyrektor Pionu Klientów Biznesowych, E.ON
AGNIESZKA HRYNIEWIECKA-JACHOWICZ Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu, Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych PINK
ANDRZEJ LOSOR Członek Zarządu, Dyrektor Rozwoju Sprzedaży i Marketingu, HEIDELBERG MATERIALS POLSKA
ALEKSANDER ŚNIEGOCKI Prezes Zarządu, CEO, Instytut Reform
moderacja: IZABELA MAKOWSKA-KWIECIŃSKA Associate Director, Strategic Advisory | ESG, Colliers

call to action

Budynki tworzą możliwości:

case 1. Perowskity w regulacji przepływu powietrza

MICHAŁ CISOWSKI Dyrektor Techniczny, SMAY

Przez ostatnie lata bardzo dynamiczny rozwój technologii perowskitów daje nam nowe możliwości i coraz szersze wykorzystanie technologii w celu minimalizacji kosztów eksploatacyjnych, inwestycyjnych oraz minimalizacji emisji CO2 do atmosfery.
Prowadzone w ostatnich latach prace oraz analizy pozwoliły na stworzenie opatentowanego rozwiązania, które może zmienić podejście do projektowania systemów wentylacji bytowej, pozwalając na uzyskanie korzyści dla środowiska oraz inwestora.

case 2. Przesuwając granicę architektury

IRENEUSZ BUDZOWSKI Ekspert ds. Wsparcia Technicznego, ALUPROF
OLIWIA DEC-WOLSZCZAK Architektka IARP, Członkini Zarządu Oddziału Warszawskiego SARP, współzałożycielka DWAA Architekci. Autorka projektu architektury stacji Warszawa Zachodnia
SYLWESTER KORZENIAK Dyrektor ds. Projektów, ML SYSTEM

Case study projektu Stacja Dworzec Zachodni przedstawią zaangażowani w projekt DWAA, Aluprof i ML System.
W projekcie zastosowano unikalny w skali świata świetlik dachowy Aluprof firmy ML System z przeziernymi wypełnieniami produkującymi energię. Światło i energia w jednym oknie stropowym. Innowacyjny dachowy świetlik fotowoltaiczny oparty został na rozwiązaniu aluminiowym MB-SR50N i innowacyjnych wypełnieniach, tj. modułach szklanych produkujących prąd, a zarazem pełniących funkcję oświetlenia ozdobnego. Świetlik potwierdza najwyższą klasę technologiczną rozwiązania, które łączy w sobie funkcje fotowoltaiki i doświetlenia. Świetlik pozwala na generowanie czystej energii ze słońca. Wykorzystanie technologii solarnej może być przełomem w bilansie energetycznym budynków.

12.15-13.00
networking lunch

sesja 2

13.00-14.00

BIOPHILIC BUILDINGS. BIORÓŻNORODNOŚĆ W CENTRUM UWAGI

ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE OPARTE NA NATURZE MOGĄ STAĆ SIĘ PODSTAWĄ W PRZEKSZTAŁCANIU NASZYCH MIAST, BUDYNKÓW I PRZESTRZENI. FUNKCJONALNA I REKREACYJNA WARTOŚĆ PRZYRODY ORAZ BIORÓŻNORODNOŚCI MOŻE STAĆ SIĘ KATALIZATOREM ZMIAN W SEKTORZE BUDOWNICTWA I NIERUCHOMOŚCI.

ROZWIĄZANIA WDROŻONE W BUDYNKACH I PRZESTRZENIACH MIEJSKICH, POMAGAJĄCE OSIĄGNĄĆ ISTOTNE CELE KLIMATYCZNE, PRZY ZACHOWANIU, A WRĘCZ WZMACNIANIU BIORÓŻNORODNOŚCI. TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU ODPORNYCH MIEJSC/PRZESTRZENI I SPOŁECZNOŚCI.

keynote speaker

Natura, czyli infrastruktura

SZYMON BUJALSKI Dziennikarz dla klimatu, autor książki Recepta na lepszy klimat. Zdrowsze miasta dla chorującego świata

Zbyt długo traktowaliśmy naturę w mieście jako wroga, który stoi na drodze Wielkich Inwestycji. Najwyższa pora zacząć więc mówić o tym, że Wielką Inwestycją w mieście jest… sama natura.

panel dyskusyjny

Biophilic buildings: Jak natura może poprawić projektowanie

Jak zachęcić do znacznie większej różnorodności biologicznej w/wokół budynków, poprzez wykorzystanie procesów i pomysłów projektowych inspirowanych światem przyrody.
W awangardzie działań na rzecz klimatu. Dążąc do zrównoważonej transformacji. Przykłady działań.
W jaki sposób możemy poprawić warunki życia, inkluzywność i dostępność w miastach przyszłości poprzez tworzenie przestrzeni odpornych na zmianę klimatu.
Przestrzenie dbające o klimat mogą dać każdemu i wszędzie szansę nie tylko na życie, ale i na rozwój.
Jak możemy skalować najlepsze praktyki w systemie projektowania/planowania, aby stworzyć odporne społeczności.

BALBINA GRYCZYŃSKA Prezeska, CALLA Group. Członkini Zarządu, European Interior Landscaping Organisation EILO
DR INŻ. KASPER JAKUBOWSKI Architekt krajobrazu, ilustrator, edukator. Prezes, Fundacja Dzieci w Naturę
KATARZYNA MIASTKOWSKA-WUJEC Właścicielka i CEO, Fruit Orchard
DR INŻ. PRZEMYSŁAW POSZWA Inżynier i naukowiec, twórca i edukator, EKO-logicznie.com. Ekspert programu Climate Leadership powered by UN Environment
moderacja: ROBERT STRZEŃSKI Architekt, współzałożyciel i partner, Horizone Studio. Członek Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC

eco young trendsetter

Dlaczego miejsce architektów jest... na Księżycu? Architektura z kosmosu, która uratuje Ziemię

WIKTORIA DZIADUŁA Architektka, analogowa astronautka. Prezeska, Extremo Technologies. Doktorantka, Politechnika Śląska

Kosmiczny wyścig trwa w najlepsze, a według NASA już do końca dekady znów postawimy nogę na Księżycu. Powstają projekty stacji orbitalnych, baz księżycowych czy nawet habitatów na Marsie. Choć wydają się tak odległe, mają szansę pomóc w rozwiązaniu palących problemów dzisiejszego świata w dobie zmian klimatu. W jaki sposób? Czy architektura kosmiczna brzmi jak science fiction? Co ma wspólnego z celami zrównoważonego rozwoju? I co się stanie, jeśli zamkniemy architektkę w odizolowanej kosmicznej bazie na dwa tygodnie?

sesja 3

14.00-15.15

ENTER THE FUTURE. RESOURCES & CIRCULARITY

DROGA DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI JEST JASNA – GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM JEST NIEODZOWNĄ CZĘŚCIĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.
CO MUSI SIĘ ZMIENIĆ, BYŚMY MOGLI PROJEKTOWAĆ CYRKULARNE BUDYNKI?

SPOSOBY NA PONOWNE WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW I ZMNIEJSZENIE ILOŚCI ODPADÓW, BY BUDOWAĆ W SPOSÓB ZRÓWNOWAŻONY.

STRATEGIE RETHINKING RESOURCES W ARCHITEKTURZE.

keynote speaker

Regenerative Design - transforming the built environment using circular economy principles (ENG)

MARTIN PAULI Director and Global Leader Circular Economy Services, ARUP. Global Circular Design Leaders Program, Ellen MacArthur Foundation. Innovation Advisory Board and the Circular Building Committee, German Sustainable Building Council (DGNB).

Martin will explain why the transformation of the built environment industry is urgently needed to achieve the 2050 goals. It will look into the key principles of regenerative and circular design practices and provide relevant case studies and inspirational examples.

panel dyskusyjny

Making circular future. Jak dokonać transformacji cyrkularnej w budownictwie

Model cyrkularny stanowi wyzwanie dla obecnej formy produkcji i konsumpcji materiałów. Istnieje potrzeba zmiany dzisiejszego paradygmatu działania, aby umożliwić transformację w kierunku cyrkularności. W sektorze budownictwa zastosowanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym można realizować w różnych obszarach: cyrkularnych rozwiązaniach materiałowych, przedłużaniu żywotności materiałów i produktów, wdrażaniu rozwiązań „produkt jako serwis” czy projektowaniu dla przyszłej rozbiórki. Czy te i inne modele umożliwią taką transformację?
Na to pytanie odpowiemy w panelu.

PIOTR KARBOWNIK Manager zespołu ds. zarządzania produktami, Cemex Polska
IGOR ŁYSIUK Senior Architect & Research Analyst, workplace
KAMIL MACIEJCZYK Dyrektor Generalny, Zumtobel Group
DR INŻ. ARCH. ALEKSANDRA WITECZEK Adiunkt, Wydział Architektury, Politechnika Śląska. Partnerka, visio architects & consultants. Członkini Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC
moderacja: ALICJA KUCZERA Dyrektorka Zarządzająca, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC. Chair of the GBC CEO Network, World Green Building Council

Circular economy in the built environment (ENG)

CATRIONA BRADY Director of Strategy and Development, World Green Building Council

An overview of the circular economy and its critical relevance for the built environment sector.
This presentation will define and explain a closed loop vision for construction and buildings, focusing on key themes including materials, design principles and restoration of nature.

change makers

Material reuse, czyli fundacja wkracza na plac budowy

ZOFIA JAWOROWSKA Działaczka społeczna, założycielka, Fundacja BRDA
PETRO VLADIMOROV Architekt, kurator, Fundacja BRDA

Zespół Fundacji BRDA przybliży potencjał ponownego wykorzystywania materiałów. A potencjał jest ogromny, jak zobaczą Państwo na przykładach realnych projektów społecznych i środowiskowych, w których wsparcie jest kwantyfikowalne, a redukcja odpadów widoczna.
Podbijamy place budowy, odwiedzamy rozbiórki i działamy na rzecz bardziej odpowiedzialnej środowiskowo i społecznie architektury – opowiemy Wam, jak.

15.15-15.45
przerwa kawowa

sesja 4

15.45-17.00

BUDYNKI SKUPIAJĄ SIĘ NA LUDZIACH. PERSPEKTYWA NA PRZESTRZEŃ. HEALTH & WELLBEING

BUDYNKI, KTÓRE POZWALAJĄ LUDZIOM FUNKCJONOWAĆ NA NAJLEPSZYM POZIOMIE. MAKSYMALIZUJĄ KOMFORT, PRODUKTYWNOŚĆ, ZAPEWNIAJĄ DOSTĘP DO NATURY, WSPIERAJĄ ODPORNOŚĆ NA ZMIENIAJĄCY SIĘ KLIMAT.

PROJEKTY, AKTYWNOŚCI I DOBRE PRAKTYKI DLA KSZTAŁTOWANIA ZRÓWNOWAŻONYCH, ZDROWYCH I TĘTNIĄCYCH ŻYCIEM MIAST/DZIELNIC/SPOŁECZNOŚCI.

ZRÓWNOWAŻONA PRZYSZŁOŚĆ, ZE SPOŁECZEŃSTWEM ZNAJĄCYM ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, STAJE SIĘ RZECZYWISTOŚCIĄ, A NIE TYLKO MARZENIEM.

keynote speaker

Po pierwsze zdrowie… Czyli co neurobiologia wnosi do projektowania architektonicznego?

NATALIA OLSZEWSKA Co-founder, Research Lead / Impronta. Wykładowczyni Neuroscience Applied to Architectural Design (NAAD), Uniwersytet IUAV, Wenecja

Badania neuronaukowe to nowe narzędzie, dzięki któremu możemy projektować lepiej, odpowiadając na potrzeby użytkowników. Niezależnie od skali, funkcji i złożoności procesu, pozwalają one weryfikować architektoniczną intuicję.
Połączenie neuronauk i architektury oferuje nowy wgląd w projektowanie przestrzeni i pomaga zrozumieć, w jaki sposób budynki oddziałują na biologię naszych organizmów, przede wszystkim na układ nerwowy, który jest odpowiedzialny nie tylko za funkcje poznawcze, lecz także za synchronizację cyklów biologicznych, koordynację działania organów wewnętrznych, wydzielanie hormonów oraz funkcjonowanie układu immunologicznego.
Nadrzędnym celem takiego interdyscyplinarnego podejścia do architektury jest budowa środowiska życia, przestrzeni, które przyczyniłyby się do rozkwitu zdrowia i dobrostanu ludzi.

panel dyskusyjny

Strategie i rozwiązania. Jak zaangażować się w przebudowę, ożywienie i regenerację przestrzeni miejskich i miejsc, aby stały się zeroemisyjne, bardziej zrównoważone i odporne

Regenerative leadership – wsparcie dla wspólnego wychodzenia z kryzysu. Świat zmaga się z kryzysami: pandemią COVID-19, zmianą klimatu, wojną w Ukrainie. Jak się wspierać? Jak myśleć o przywództwie?
Budynki, które w wymierny sposób poprawiają zdrowie fizyczne i psychiczne mieszkańców i lokalnej społeczności, jednocześnie dbając o stan środowiska.
Potrzeba podejścia do zrównoważonego rozwoju, które daje społecznościom możliwość bycia częścią ich własnych rozwiązań. Placemaking. Zaangażowanie ludzi w projekty, które ich bezpośrednio dotyczą, ma pozytywny wpływ nie tylko na środowisko zbudowane, ale także na społeczność, która w nim żyje.
Diversity & Inclusion. Różnorodność i włączenie społeczne w projektowaniu.

TOMASZ KLIMEK Prezes Zarządu, Qlab Laboratory of Light
DR INŻ. ARCH. TOMASZ MAJDA Architekt, Prezes, Towarzystwo Urbanistów Polskich. Wydział Architektury, Politechnika Warszawska
KAROLINA ROSIŃSKA Sustainability & Wellbeing Consultant, Sweco Polska | ActiveScore AP
MATEUSZ ZMYŚLONY Ekspert w dziedzinie komunikacji społecznej, strateg rozwoju miast i regionów, Open Eyes Economy
moderacja: ANNA WADLEWSKA BREEAM Lead, WSP Polska

call to action

Budynki tworzą możliwości

Rewolucja w oświetleniu - Świetlówki i co dalej? Potrzeba renowacji, wykorzystanie i jakość przestrzeni - Helvar Insights & Environmental Sensor

KRZYSZTOF DYRDA Lighting Control Systems Expert, Partner Sales Manager CEE, VAR Sales, Helvar

Najnowsze informacje o innowacjach w oświetleniu, które mogą zwiększyć atrakcyjność nieruchomości oraz obniżyć koszty eksploatacji.
Najemcy oraz agenci nieruchomości podczas prezentacji będą mogli dowiedzieć się, jak odpowiednie oświetlenie wpływa na wartość nieruchomości i komfort życia mieszkańców.
Architekci i projektanci zyskają nowe inspiracje i rozwiązania projektowe, które mogą zastosować w swoich projektach, realizując podeście ESG oraz energooszczędności obiektu.
Producenci oświetlenia będą mieli okazję pozyskać inspiracje do stworzenia nowości produktowej w oparciu o najnowsze rozwiązania bezprzewodowe.

keynote speaker: power speech

Co mogę zrobić dla siebie, innych, świata?

WŁADYSŁAW GROCHOWSKI Prezes, ARCHE

Niedawno skończyłem 70 lat i żeby zrobić sobie przyjemność, przejechałem rowerem 100 km. Pierwszy raz w życiu. Kiedy zaczęła się wojna w Ukrainie, zakręciłem u siebie ciepłą wodę. Uprawiam morsowanie pod natryskiem. I też się cieszę, że mogę.

17.00
zakończenie
17.15-18.15
PLGBC_speednetworking

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy przy recepcji, 5 października 2023.
Więcej informacji tutaj.

gala konkursowa

18.30-21.30

PLGBC Green Building Awards 2023

podsumowanie konkursu

ANDRZEJ GUTOWSKI Dyrektor ds. ESG, Colliers. Członek Jury konkursu PLGBC Green Building Awards 2023

wręczenie nagród plgbc green building awards 2023 i koktajl

Wyjątkowe statuetki według autorskiego projektu przygotuje pracownia architektoniczna Horizone Graphics.

6 października: 9.00-14.45

talking circular

ONZ szacuje, że liczba ludzi na świecie przekroczyła 8 miliardów – jest nas trzy razy więcej niż w latach 50. ubiegłego wieku, a według prognoz do 2060 r. będzie nas 10 miliardów. Zapewnienie odpowiednich warunków życia dla tak ogromnej populacji jest wyzwaniem. Budownictwo, jako największy spośród sektorów gospodarki konsument zasobów naturalnych, najbardziej negatywnie oddziałuje na środowisko. Odpowiedzią na to jest budownictwo cyrkularne. Gospodarka o obiegu zamkniętym w budownictwie oznacza maksymalne wykorzystanie użytych materiałów – od długofalowego planowania i projektowania z myślą o dłuższym czasie użytkowania i o możliwości łatwej zmiany funkcji budynku, przez naprawę i utrzymanie zasobów budowlanych, aż po ponowne wykorzystanie oraz recykling.

Wspólnie działamy na rzecz zielonej Europy

Konferencja 6.10.2023 odbywa się w ramach realizacji projektu CIRCON. Projekt CIRCON pt. „Gospodarka o obiegu zamkniętym w budownictwie: projektowanie budynków cyrkularnych”, korzystał z dofinansowania o wartości 361 422 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz budżetu Państwa.

8.30-9.00
rejestracja i networking
9.00-9.15

Rozpoczęcie konferencji i powitanie

ALICJA KUCZERA Dyrektorka Zarządzająca, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC. Chair of the GBC CEO Network, World Green Building Council

sesja 1

9.15-11.30

keynote speaker

Odbudowa z gruzów, czyli skąd wzięło się współczesne budownictwo cyrkularne w Europie

DR ADAM PRZYWARA Historyk, badacz architektury. Postdoctoral Researcher, Université de Fribourg, Szwajcaria

Podczas sześciu lat II Wojny Światowej miasta Polski i innych krajów Europy uległy zniszczeniu o niespotykanej wcześniej skali. Szacunki z 1947 roku podają, że w miastach kontynentu w wyniku wojny zalegało około 1,5 mld ton gruzu. Zaskakujący może wydać się zatem fakt, że masa ta wypada skromnie w zestawieniu z masą odpadów generowanych współcześnie przez przemysł budowlany.
W Unii Europejskiej 1,6 mld ton odpadów budowlanych produkuje się średnio co… dwa lata, z kolei na świecie w 2025 roku ma osiągnąć pułap 2,2 mld ton odpadów rocznie.
Podobieństwa między współczesną Europą a tą z lat 40. XX wieku nie kończą się na przytoczonym zestawieniu. Dotyczą one przede wszystkim sposobu, w jaki architekci i architektki, inżynierzy i robotnicy radzili sobie z tym bezprecedensowym wyzwaniem. Innymi słowy, jak gruzy i ruiny zmieniły się w budulec powojennej architektury i krajobrazu. Wykład przedstawi historię tego procesu na przykładzie Warszawy, wskazując, jak wiele o budownictwie cyrkularnym może nauczyć nas historia powojennej odbudowy w Europie.

premiera

Kompendium GOZ w budownictwie

DR INŻ. DOROTA BARTOSZ Dyrektorka ds. zrównoważonego budownictwa, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC

Prezentacja najnowszej publikacji PLGBC powstałej w ramach projektu Circon, poruszającej kwestie konieczności projektowania budynków cyrkularnych. Jak wprowadzać cyrkularność, jak ją mierzyć i jakimi przykładami się inspirować w budownictwie – to wybrane tematy kompendium.

Budynek cyrkularny - to znaczy jaki?

PROF. DR HAB. INŻ. KRZYSZTOF PIKOŃ Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Kierownik Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Politechnika Śląska

W trakcie wystąpienia zaprezentowane zostaną kluczowe pojęcia związane z cyrkularnością w budownictwie. Dowiemy się, czym dokładnie jest cyrkularność budynków oraz jakie budynki można uznać za cyrkularne.
Ponadto, zaprezentowany zostanie kompleksowy system oceny cyrkularności oparty na wskaźnikach, które pozwalają na ocenę stopnia cyrkularności budynków w różnych aspektach – związanych z doborem wykorzystywanych materiałów, jak i samej funkcjonalności budynków.
Pokazane będą kroki, jakie można podjąć, aby przyczynić się do bardziej zrównoważonego rozwoju w sektorze budowlanym.

panel dyskusyjny

Czy można projektować cyrkularnie?

Czym jest projektowanie cyrkularne budynków? Jakie aspekty cyrkularności możemy rozważać i implementować na etapie projektowania? Czy projektanci już dzisiaj tworzą budynki cyrkularne, jeśli tak – to w jakim zakresie, a jeśli nie – to jakie są bariery?
Zaproszeni eksperci podzielą się swoimi doświadczeniami we wdrażaniu cyrkularnego podejścia do budynków. Porozmawiamy o tym, jakie działania należy podjąć, aby cyrkularne projektowanie było jednym z podstawowych kryteriów w budowaniu zrównoważonych budynków.

WIKTOR KOWALSKI Associate, Buro Happold. Członek Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC
PROF. DR HAB. INŻ. KRZYSZTOF PIKOŃ Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Kierownik Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Politechnika Śląska
DR INŻ. ARCH. MARTA PROMIŃSKA Pełnomocniczka Zarządu SARP ds. środowiska i ochrony klimatu, STRABAG
VERONIKA THEMERSON Centre of Excellence Director Environmental, Skanska office development unit in Central & Eastern Europe (CEE), Skanska
moderacja: DR INŻ. DOROTA BARTOSZ Dyrektorka ds. zrównoważonego budownictwa, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC

11.30-12.00
przerwa kawowa

sesja 2

12.00-13.45

panel dyskusyjny

Dlaczego jeszcze nie budujemy cyrkularnie?

Jakie działania sprzyjają budowaniu w duchu cyrkularności? Czy da się łatwymi sposobami sprostać wyzwaniom? Czy GOZ generuje wyższe koszty? Czy materiał niskoemisyjny zawsze jest cyrkularny?
Eksperci panelu pochylą się nad praktyką na polskich budowach, dostępnymi materiałami, kwestią odpadów i nad potrzebami zmian w legislacji, które umożliwią rozwój cyrkularnego budownictwa w Polsce.

ANNA BĄCZYK Koordynator ds. ESG i rozwoju produktu, Dom Development
DR INŻ. MACIEJ CHRZANOWSKI Inżynier konstrukcji, Business Development Leader in Construction, Steligence Resident Poland, CEE Cluster Leader, ArcelorMittal
DR INŻ. JOANNA SAGAN Współwłaścicielka, Leango. Adiunkt, Akademia Górniczo-Hutnicza AGH w Krakowie
IWONA WAGNER-GAJEWSKA Kierownik ds. Certyfikacji i Technologii Produktu Kruszyw – Materiały Europa Centralna, Lider ds. Gospodarki o Obiegu Zamkniętym – Materiały Cemex Polska
moderacja: ALICJA KUCZERA Dyrektorka Zarządzająca, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC. Chair of the GBC Ceo Network, World Green Building Council

Budownictwo zrównoważone i cyrkularne. Edycja islandzka

DR INŻ. KATARZYNA JAGODZIŃSKA Project manager, Green Building Council Iceland

Czy Islandia, kraj dalekiej północy znany głównie z nieziemskich krajobrazów, ma szanse stać się jednym z pionierów w zakresie budownictwa cyrkularnego?
Co jest siłą napędową islandzkiego sektora budowlanego w kierunku zrównoważonych i cyrkularnych praktyk i jak się ona ma do sytuacji w innych krajach nordyckich?
Odpowiedź na te pytania pozwoli nam na odkrycie mniej znanego oblicza Islandii.

Co Stare może wnieść do Nowego? Wdrożenie zasad gospodarki cyrkularnej - podróż po Merkurii

VERONIKA THEMERSON Centre of Excellence Director Environmental, Skanska office development unit in Central & Eastern Europe (CEE), Skanska

Merkuria – analiza przypadku. Praktyczne podejście – jak zacząć?
Wyzwania, bariery, przygotowanie rynku. Sukcesy i wnioski.

Budownictwo modułowe 3D narzędziem w realizacji założeń strategii gospodarki o obiegu zamkniętym

EWELINA WOŹNIAK-SZPAKIEWICZ Prezes Zarządu, DMDmodular

Ostatnie lata wskazują na dynamiczny rozwój prefabrykacji 3D na świecie. W samej Wielkiej Brytanii odnotowuje się już około ośmioprocentowy udział budownictwa modułowego w całościowym rynku budowlanym. Co istotne, sektor jest w stałym wzroście i nie mówimy o czasowej modzie, a przyspieszonej ewolucji branży budowlanej, która aby móc nadążyć za potrzebami inwestorów, oraz odpowiedzieć na kluczowe wyzwania rynkowe, musi przejść głęboką transformację.

13.45-14.45
Networking lunch
14.45
zakończenie konferencji

15.00-16.00

PLGBC Green Building Tour - business garden

Obowiązują zapisy.

18.00-20.00
PLGBC_businessdinner

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy przy recepcji, 5 października 2023.
Więcej informacji tutaj.

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie.
W dniu 5.10.2023 zapewniamy tłumaczenie symultaniczne PL/ENG dla uczestników stacjonarnych.